درمان جای جوش قبل و بعد

جای جوش صورت قبل و بعد
۲٫۳ (۵۱۵)

 جای جوش صورت چگونه ایجاد می شود؟ جای جوش صورت بدلیل آکنه ولگاریس یا جوش معمولی در سطح پوست ایجاد می شود. بسته شدن مجرای فولیکول های پوست که  انتقال دهنده ترشحات چربی  (سبوم)  به

event_note
close

 جای جوش صورت چگونه ایجاد می شود؟ جای جوش صورت بدلیل آکنه ولگاریس یا جوش معمولی در سطح پوست ایجاد می شود. بسته شدن مجرای فولیکول های پوست که  انتقال دهنده ترشحات چربی  (سبوم)  به

Read more