گونه گذاری با تزریق چربی

گونه گذاری صورت قبل و بعد
۲٫۷ (۱۹)

گونه گذاری صورت در گونه گذاری صورت  با تزریق ژل مقدار قابل توجهی فیلر باید تزریق شود و بطور متوسط در هر طرف تا ۳ سی سی ژل تزریق شده و در مجموع در دو

event_note
close

گونه گذاری صورت در گونه گذاری صورت  با تزریق ژل مقدار قابل توجهی فیلر باید تزریق شود و بطور متوسط در هر طرف تا ۳ سی سی ژل تزریق شده و در مجموع در دو

folder_open تزریق ژل
Read more