پیلینگ راز جوانسازی با لایه برداری پوست✔

برای سفید شدن پوست با لایه برداری پوست

پیلینگ یا لایه برداری پوست به سه روش کلی شیمیایی ، مکانیکی ( میکرودرم ابریژن ) و لیزر co2 انجام می شود که هر کدام دارای محاسن ، معایب و محدودیت های خاص خود می باشند.