امروزه از اسیدهای میو ه ای و TCA برای حل کردن پروتئین‌ سلول‌های مرده سطح پوست ، بستن منافذ و درمان لک های مقاوم به درمان استفاده می شود

پیلینگ TCA  علاوه بر جوانسازی و شادابی پوست موجب بسته شدن منافذ باز، رفع جای جوش و لک های مقاوم به درمان می شود