بطور  معمول هایفو درد قابل تحملی دارد و فرد ممکن است حس گرما یا سوزن شدن در  پوست خود داشته باشد. چنانچه تحمل فرد به درد کم باشد از کرم های بی حسی  موضعی و کمپرس سرد حین درمان استفاده می شود.