شایع ترین عارضه جانبی بوتاکس افتادگی پلک است، که بدلیل تزریق عمقی و با دوز زیاد در نقاط خطر ایجاد می شود

بطور روتین برای از بین بردن خط اخم از تکنیک 5 نقطه ای در گلابلا استفاده می شود. در این تکنیک  ریسک افتادگی پلک زیاد است ، در  بسیاری از افراد می توان بجای روش 5 نقطه ای  از تکنیک سه نقطه ای بهره برد.

در صورت افتادگی پلک بعد از بوتاکس می توان قطره  brimonidine که شبیه آپراکلونیدین محرک رسپتور آلفا دو است و برای کاهش فشار چشم در گلوکوما کاربرد دارد استفاده کرد.

در ناحیه خطوط پنجه کلاغی چنانچه از دوز بالا استفاده شود و یا بطور عمقی  تزریق شود ممکن است بوتاکس به عضله Zygomaticus Major  منتشر شده و لب در زمان خنده نامتقارن شود