بر اساس تحقیقات انتشار یافته در pubmed پی آر پی به تنهایی و یا در ترکیب با سایر درمان ها برای برطرف کردن لک صورت و ملاسما موثر می باشد.

پی آر پی  همزمان با میکرونیدلینگ برای جوانسازی و درمان جای جوش بطور هم افزا نتایج  درمان  را افزایش  می دهد.