لیزر فرکشنال موجب رفع جای جوش شده است

لیزر فرکشنال در سال ۱۴۰۲

لیزر فرکشنال چیست؟ لیزر یا تابش گسیل القایی ابزاری است که نور را به صورت امواج همگرا ، هم فاز و هم دوست ساطع می کند. این امواج دارای یک طول موج هستند، در یک جهت حرکت می کنند و انرژی را در یک جا متمرکز می کنند. امروزه از لیزر در صنعت ، صنایع […]

لیزر فرکشنال در سال ۱۴۰۲ بیشتر بخوانید »