عکس قبل و بعد تزریق چربی

قیمت مرحله دوم تزریق چربی در سال 1403

مرحله دوم تزریق چربی در چه زمانی انجام می شود؟ مرحله دوم تزریق چربی بدلیل کاهش حجم اولیه چربی تزریق شده انجام می شود. که این کاهش حجم از یک فرد به فرد دیگر متفاوت است و قابل پیش بینی نیست. ولی بطور متوسط  حدود 30 تا 40 درصد چربی تزریق شده بخوبی تثبیت شده […]

قیمت مرحله دوم تزریق چربی در سال 1403 بیشتر بخوانید »