زاویه سازی صورت و حجیم کردن گونه

عکس قبل و بعد گونه گذاری

گونه گذاری به روش های مختلف جراحی با گذاشتن پروتز و یا روش غیر جراحی و بطور سر پایی انجام می شود که با تزریق فیلر اسید هیالورونیک صورت می پذیرد

عکس قبل و بعد گونه گذاری بیشتر بخوانید »